De meest gestelde vragen (FAQ)
 

Algmeen

De energiemarkt is de markt van het handelen en verhandelen van energie en de grondstoffen daarvoor.

De energietransitie gaat over de verschuiving van een centraal naar decentraal georganiseerd energiesysteem, waarin we zelf onze energie gaan organiseren.

U bent een particuliere klant wanneer u voor uw privésituatie een particulier contract afsluit.

U ben een zakelijke klant wanneer u als rechtsgeldige vertegenwoordiger van de organisatie een zakelijk contract afsluit voor de organisatie.

 

U sluit een overeenkomst direct met de gekozen (toe)leverancier of direct met NL Stroom, dit is afhankelijk van het product.

Zodra u rechtsgeldig akkoord geeft op een offerte dan wordt deze automatisch een overeenkomst. Indien u handelt vanuit uw bedrijf dient u goed de bedenkperiode in de gaten te houden bij het afsluiten van de overeenkomst, bij sommige producten heeft u een bedenkperiode en bij andere niet.

Afhankelijk van de overeenkomst en het product kunt u een bedenkperiode hebben. Als u een particuliere klant bent dan heeft een wettelijke bedenkperiode. Deze is afhankelijk van het product dat u kiest. Bent u een zakelijke klant dan kan het zijn dat u geen bedenkperiode heeft of een afwijkende bedenkperiode.

NL Stroom verhandelt producten voor bedrijven en consumenten.

Voor zakelijke producten kunt u naar de zakelijke pagina van NL Stroom.

Zonnepanelen

Zonnepalen zijn een duurzame en effectieve oplossing om te besparen en om uw woning of pand naar een betere energieklasse te krijgen.

Voor een bedrijf is het een effectieve oplossing om aan de verplichtingen te voldoen en/of om extra rendement te realiseren. Nederland zit midden in de energietransitie. Voor bedrijven betekent dit dat ze met de juiste subsidies en voorwaarden een goede en duurzame businesscase kunnen behalen. Sommige bedrijven zullen verplicht gesteld worden om te verduurzamen.

Heeft u geld om te investeren dan is het verstandig om zonnepanelen te kopen, dit is namelijk de goedkoopste oplossing.

U wilt geen geld investeren, maar u wilt wel zelf energie opwekken en kosten besparen op uw energierekening, dan is huren een goede optie. Door zonnepanelen te huren kunt u zonder investering zonnepanelen op uw dak organiseren en gelijk kosten besparen.

Salderen is elektriciteit, via een kleinverbruik aansluiting, terugleveren op het energienet en die hoeveelheid wordt in mindering gebracht op de hoeveelheid energie die u afneemt van het energienet.

Het is niet direct nodig om te wisselen van energieleverancier. Het is wel verstandig om te kijken naar de verschillende voorwaarden van de energieleveranciers. Energieleveranciers hanteren afwijkende voorwaarden m.b.t. het terugleveren van de overcapaciteit en het berekenen van de tarieven over uw opgewekte stroom.

Als u particulier voor de eerste keer zonnepanelen aanschaft dan kunt u bij de belastingdienst uw BTW terug vragen. U moet daarbij wel aan alle voorwaarden voldoen. U kunt meer terug vinden over de BTW teruggave voor zonnepanelen op de website van de belastingdienst.

Energie inkoop

Een consument of een kleinzakelijke energieklant heeft de volgende kenmerken:

Alleen aansluitingen voor kleinverbruik (< 3x80 ampère en < 40 m3 per uur)

 • U ontvangt een voorschotfactuur van de leverancier
 • U ontvangt één rekening van de leverancier voor de levering van energie en netbeheerderskosten: leveranciersmodel

Een grootzakelijke energieklant heeft de volgende kenmerken:

 • Minstens één aansluiting voor grootverbruik (> 3x80 ampère en > 40 m3 per uur)
 • U ontvangt maandelijks een factuur over het daadwerkelijke verbruik van de leverancier
 • U ontvangt een rekening voor de leveringskosten van energie van uw leverancier en u ontvangt apart een rekening voor de netbeheerderskosten van de netbeheerder: netbeheerdersmodel

Verschillende interne factoren die invloed hebben op de energieprijs:

 • Wat zijn de vaste bedrijfskosten (systemen, personeel, pand, auto's etc.) van de energieleverancier?
 • Welke inkoop condities zijn er met de verschillende partners en partijen?
 • Organisatorisch, is de leverancier groot of klein, wordt er zelf energie geproduceerd?
 • Hoe en met welke middelen wordt de dienstverlening uitgevoerd?
 • De sales en marketing strategieën, welke korte en langetermijndoelstellingen hebben de leveranciers?

Verschillende externe factoren die invloed hebben op de energieprijs, zoals:

 • De prijs van grondstoffen voor de productie van energie.
 • Het politieke klimaat waar (energie) grondstoffen geproduceerd worden.
 • Economische factoren: in tijden van recessie is de vraag naar energie minder waardoor de energieprijzen omlaag gaan, wanneer de vraag naar energie toeneemt zullen de energieprijzen weer stijgen.
 • Het weer heeft invloed op de vraag naar energie, bij een warme winter zal bijvoorbeeld de prijs van gas dalen.
 • De koers van de euro ten opzichte van de dollar.

Als u een kleinverbruiker bent, heeft u alleen contact met uw netbeheerder als u uw aansluiting wilt verzwaren of verlichten. Alle andere netbeheer zaken worden geregeld via de energieleverancier.

Als u een grootverbruik aansluiting heeft dan heeft u rechtstreeks een contract afgesloten met de netbeheerder. U onderhoudt zelf contact met de netbeheerder voor alle zaken die met het net en uw aansluiting te maken hebben.

De netbeheerder wordt per regio bepaald. Wie de netbeheerder in uw regio is kunt u via het EAN codeboek terug vinden.

Groene stroom wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen. Dit zijn bronnen zoals zon, wind, water en biomassa; kortom energie die minder belastend is voor het milieu. Grijze energie daarentegen is erg belastend voor het milieu en wordt opgewekt uit gas, steenkool en kernenergie.

Bij storingen of een (vermoeden van) gaslek belt u het Nationaal Storingsnummer 0800 9009. Dit nummer is gratis en 24 uur per dag bereikbaar.

Energiereductie

Een energielabel geeft aan hoe duurzaam uw woning of pand is.  Het doel ervan is dat u gaat nadenken over manieren om uw woning of pand energiezuiniger te maken.

Met een energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of uw woning of pand zuinig of onzuinig is. Dit betekent een lagere energierekening en meer woon of werkcomfort.

Bij de gratis energiereductie inventarisatie krijgt u een reductiespecialist aan de lijn welke op afstand uw situatie gaat inventariseren.

De volgende zaken worden doorgenomen:

 • Uw huidige energieleverancier
 • De capaciteit van uw meter
 • De zonnepaneelpotentie van uw locatie
 • Specifiek informatie over energiereductieoplossingen

Op basis van uw situatie zal de specialist u een advies geven voor de mogelijke vervolgstappen.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Meer informatie is te vinden op de website van de rvo.nl.

Energiereductie zakelijk

Afhankelijk van uw bedrijfssituatie moet u uw pand verduurzamen. U bent namelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die uw bedrijf binnen vijf jaar terugverdient als u meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas verbruikt.

Als u niet verplicht bent om te verduurzamen dan is het verstandig om een locatie scan uit te laten voeren wanneer uw locatie de volgende kenmerken bezit:

 • Wanneer de oppervlakte van de locatie meer dan 100m2 is,
 • Wanneer elektriciteit en gasverbruik boven de 8.000 kWh en boven de 3.000 m3 ligt,
 • Wanneer uw energielabel nog niet duidelijk is of wanneer uw energielabel lager dan energielabel C uitkomt.

Bij een energie locatiescan komt er een specialist langs om uw energiesituatie op locatie te inspecteren.

De specialist maakt een inventarisatie van het pand en maakt een rapport met de huidige situatie en de mogelijke situatie. Hierbij wordt gekeken naar de korte en lange termijn en de mogelijke investeringskosten incl. subsidies.

De volgende punten worden gecontroleerd:

 • Check van de oppervlakte en inhoud van het pand
 • Capaciteitscheck van de meter
 • Check op de verlichting
 • Check op de isolatie
 • Check op de beglazing
 • Check op de thermische schil
 • Check op de airconditioning
 • Check op de Ketel/warmtepomp, deze wordt indien nodig direct bijgesteld (10-30% besparing)

Op basis van de scan wordt er een voorstel gedaan. Hierbij kunt u een keuze maken welk energielabel, A, B of C, u wenst te hebben voor uw pand. In het voorstel staat welke energieoplossingen u kunt nemen om de gewenste energielabel te bereiken.

Indien gewenst kunnen we na afloop van de locatiescan uw energielabel laten registreren bij het RVO.

Samen met NL Stroom wordt er een plan opgemaakt om uw oplossingen te realiseren met het hoogste rendement en de laagste kosten.

In het verleden werd een locatie afgerekend op basis van het verbruik. Later is dit omgezet in afrekenen op verbruik en de capaciteit van de meter. Hoe hoger uw verbruik hoe zwaarder de meter. Gezien er in het verleden geen noodzaak was om een hogere of lagere capaciteit van de meter te installeren kan het zijn dat er bij u een te zware meter is geïnstalleerd.

Het kan ook zijn dat u bij het betrekken van een nieuwe locatie het pand een te hoge capaciteit heeft voor uw bedrijfsactiviteiten. Dit gebeurt wanneer de bedrijfsactiviteiten van de oude verbruiker en de nieuwe verbruiker dusdanig van elkaar verschillen, bijvoorbeeld een industrieel pand dat als kantoorruimte wordt gebruikt.

In beide gevallen betaald u teveel netwerkkosten. Wij kunnen dit vrij simpel voor u controleren en u adviseren of u wel of niet dit door een erkende monteur moet laten nakijken.

Afhankelijk van de aansluiting en het verbruik kan de besparing flink oplopen.

In de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) staat beschreven wat voor erkende energiemaatregelen u moet treffen voor uw bedrijf. Een paar key-points welke opgenomen zijn in de EML:

 • Doelmatig beheer en onderhoud (DBO) maatregelen
 • Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)
 • Kantoor Energie label C

U kunt meer informatie vinden op de website van de RVO.

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse controle met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van uw onderneming.

Heeft u een onderneming met meer dan 250 fte? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan zult u  een energie-audit moeten uitvoeren.

U kunt meer informatie vinden op de website van de RVO

Subsidies zakelijk

De milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst.

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL.

Voorwaarden

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

U kunt meer informatie terugvinden op de website van de belastingdienst.

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Via de KIA mag u dan een deel van de investering af halen van de winst.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U vindt het bedrag van de investeringsaftrek en de specifieke voorwaarden terug op site van de belastingdienst.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

De voorwaarden:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

U kunt meer informatie terugvinden op de website van de belastingdienst.

Met de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen zakelijk gebruikers in aanmerking komen voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Meer informatie is te vinden op de website van de rvo.nl.

Met de SDE++ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energieproductie in Nederland. Duurzame energie maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Informatie over de aanvraag en de voorwaarden kunt u terug vinden op de site van de RVO.

Over ons

NL Stroom bestaat uit een groep ervaren energieprofessionals, met een ruime en diverse ervaring op de energiemarkt, die samen met consumenten en ondernemers de volgende stap in de energietransitie willen zetten.

Onze missie is om u als klant te begeleiden bij uw keuze naar de juiste energieoplossing.

Wij werken alleen met kwalitatieve toeleveranciers in de energiemarkt. Vervolgens nemen wij een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van deze toeleveranciers over: advies, offerteproces, organisatie en klantenservice. Wij worden betaald uit de besparing van moeite, tijd en geld van deze toeleveranciers. U betaalt dus geen extra kosten voor onze dienstverlening.