De meest gestelde vragen (FAQ)

Algmeen

De energiemarkt?

De energiemarkt is de markt van het handelen en verhandelen van energie en de grondstoffen daarvoor.

Waar gaat de energietransitie over?

De energietransitie gaat over de verschuiving van een centraal naar decentraal georganiseerd energiesysteem, waarin we zelf onze energie gaan organiseren.

Wanneer ben ik een zakelijke klant?

U bent een particuliere klant wanneer u voor uw privésituatie een particulier contract afsluit.

U ben een zakelijke klant wanneer u als rechtsgeldige vertegenwoordiger van de organisatie een zakelijk contract afsluit voor de organisatie.

Met wie sluit ik een overeenkomst?

U sluit een overeenkomst direct met de gekozen (toe)leverancier of direct met NL Stroom, dit is afhankelijk van het product.

Wanneer is een offerte een overeenkomst?

Zodra u rechtsgeldig akkoord geeft op een offerte dan wordt deze automatisch een overeenkomst. Indien u handelt vanuit uw bedrijf dient u goed de bedenkperiode in de gaten te houden bij het afsluiten van de overeenkomst, bij sommige producten heeft u een bedenkperiode en bij andere niet.

Heb ik een bedenkperiode?

Afhankelijk van de overeenkomst en het product kunt u een bedenkperiode hebben. Als u een particuliere klant bent dan heeft een wettelijke bedenkperiode. Deze is afhankelijk van het product dat u kiest. Bent u een zakelijke klant dan kan het zijn dat u geen bedenkperiode heeft of een afwijkende bedenkperiode.

Kan ik zowel een particulier als een zakelijk contract afsluiten bij NL Stroom?

NL Stroom verhandelt producten voor bedrijven en consumenten.

Voor zakelijke producten kunt u naar de zakelijke pagina van NL Stroom.

Zonnepanelen

Is het verstandig om zonnepalen te laten installeren?

Zonnepalen zijn een duurzame en effectieve oplossing om te besparen en om uw woning of pand naar een betere energieklasse te krijgen.

Voor een bedrijf is het een effectieve oplossing om aan de verplichtingen te voldoen en/of om extra rendement te realiseren. Nederland zit midden in de energietransitie. Voor bedrijven betekent dit dat ze met de juiste subsidies en voorwaarden een goede en duurzame businesscase kunnen behalen. Sommige bedrijven zullen verplicht gesteld worden om te verduurzamen.

Zonnepanelen kopen of huren?

Heeft u geld om te investeren dan is het verstandig om zonnepanelen te kopen, dit is namelijk de goedkoopste oplossing.

U wilt geen geld investeren, maar u wilt wel zelf energie opwekken en kosten besparen op uw energierekening, dan is huren een goede optie. Door zonnepanelen te huren kunt u zonder investering zonnepanelen op uw dak organiseren en gelijk kosten besparen.

Wat is salderen en hoe werkt dit?

Salderen is elektriciteit, via een kleinverbruik aansluiting, terugleveren op het energienet en die hoeveelheid wordt in mindering gebracht op de hoeveelheid energie die u afneemt van het energienet.

Moet ik van energieleverancier wisselen wanneer ik voor zonnestroom kies?

Het is niet direct nodig om te wisselen van energieleverancier. Het is wel verstandig om te kijken naar de verschillende voorwaarden van de energieleveranciers. Energieleveranciers hanteren afwijkende voorwaarden m.b.t. het terugleveren van de overcapaciteit en het berekenen van de tarieven over uw opgewekte stroom.

Kan ik mijn BTW terug krijgen als ik particulier zonnepanelen koop?

Als u particulier voor de eerste keer zonnepanelen aanschaft dan kunt u bij de belastingdienst uw BTW terug vragen. U moet daarbij wel aan alle voorwaarden voldoen. U kunt meer terug vinden over de BTW teruggave voor zonnepanelen op de website van de belastingdienst.

Energie inkoop

Wat is het verschil tussen een grootverbruik en een kleinverbruik energieklant?

Een consument of een kleinzakelijke energieklant heeft de volgende kenmerken:

Alleen aansluitingen voor kleinverbruik (< 3×80 ampère en < 40 m3 per uur)

 • U ontvangt een voorschotfactuur van de leverancier
 • U ontvangt één rekening van de leverancier voor de levering van energie en netbeheerderskosten: leveranciersmodel

Alleen aansluitingen voor kleinverbruik (< 3×80 ampère en < 40 m3 per uur)

 • Minstens één aansluiting voor grootverbruik (> 3×80 ampère en > 40 m3 per uur)
 • U ontvangt maandelijks een factuur over het daadwerkelijke verbruik van de leverancier
 • U ontvangt een rekening voor de leveringskosten van energie van uw leverancier en u ontvangt apart een rekening voor de netbeheerderskosten van de netbeheerder: netbeheerdersmodel
Wat bepaalt hoe hoog de energieprijzen zijn bij de energieleverancier?

Verschillende interne factoren die invloed hebben op de energieprijs:

 • Wat zijn de vaste bedrijfskosten (systemen, personeel, pand, auto’s etc.) van de energieleverancier?
 • Welke inkoop condities zijn er met de verschillende partners en partijen?
 • Organisatorisch, is de leverancier groot of klein, wordt er zelf energie geproduceerd?
 • Hoe en met welke middelen wordt de dienstverlening uitgevoerd?
 • De sales en marketing strategieën, welke korte en langetermijndoelstellingen hebben de leveranciers?

Verschillende externe factoren die invloed hebben op de energieprijs, zoals:

 • De prijs van grondstoffen voor de productie van energie.
 • Het politieke klimaat waar (energie) grondstoffen geproduceerd worden.
 • Economische factoren: in tijden van recessie is de vraag naar energie minder waardoor de energieprijzen omlaag gaan, wanneer de vraag naar energie toeneemt zullen de energieprijzen weer stijgen.
 • Het weer heeft invloed op de vraag naar energie, bij een warme winter zal bijvoorbeeld de prijs van gas dalen.
 • De koers van de euro ten opzichte van de dollar.
Wanneer heb ik contact met de netbeheerder?

Als u een kleinverbruiker bent, heeft u alleen contact met uw netbeheerder als u uw aansluiting wilt verzwaren of verlichten. Alle andere netbeheer zaken worden geregeld via de energieleverancier.

Als u een grootverbruik aansluiting heeft dan heeft u rechtstreeks een contract afgesloten met de netbeheerder. U onderhoudt zelf contact met de netbeheerder voor alle zaken die met het net en uw aansluiting te maken hebben.

Wie is mijn netbeheerder?

De netbeheerder wordt per regio bepaald. Wie de netbeheerder in uw regio is kunt u via het EAN codeboek terug vinden.

Wat is het verschil tussen groene en grijze energie?

Groene stroom wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen. Dit zijn bronnen zoals zon, wind, water en biomassa; kortom energie die minder belastend is voor het milieu. Grijze energie daarentegen is erg belastend voor het milieu en wordt opgewekt uit gas, steenkool en kernenergie.

Ik heb een stroomstoring of gaslek, wat is het landelijke storingsnummer?

Bij storingen of een (vermoeden van) gaslek belt u het Nationaal Storingsnummer 0800 9009. Dit nummer is gratis en 24 uur per dag bereikbaar.

Energiereductie

Wat is een energielabel?

Een energielabel geeft aan hoe duurzaam uw woning of pand is. Het doel ervan is dat u gaat nadenken over manieren om uw woning of pand energiezuiniger te maken.

Waarom een energielabel op mijn woning of pand?

Met een energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of uw woning of pand zuinig of onzuinig is. Dit betekent een lagere energierekening en meer woon of werkcomfort.

Wat gebeurt er bij een gratis energiereductie inventarisatie?

Bij de gratis energiereductie inventarisatie krijgt u een reductiespecialist aan de lijn welke op afstand uw situatie gaat inventariseren.

De volgende zaken worden doorgenomen:

 • Uw huidige energieleverancier
 • De capaciteit van uw meter
 • De zonnepaneelpotentie van uw locatie
 • Specifiek informatie over energiereductieoplossingen

Op basis van uw situatie zal de specialist u een advies geven voor de mogelijke vervolgstappen.

Wie is mijn netbeheerder?

De netbeheerder wordt per regio bepaald. Wie de netbeheerder in uw regio is kunt u via het EAN codeboek terug vinden.

Wat is het verschil tussen groene en grijze energie?

Groene stroom wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen. Dit zijn bronnen zoals zon, wind, water en biomassa; kortom energie die minder belastend is voor het milieu. Grijze energie daarentegen is erg belastend voor het milieu en wordt opgewekt uit gas, steenkool en kernenergie.

Ik wil mij woning verduurzamen, kan ik subsidie krijgen?

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Meer informatie is te vinden op de website van de rvo.nl.

Energiereductie zakelijk

Moet ik verplicht energie reduceren?

Afhankelijk van uw bedrijfssituatie moet u uw pand verduurzamen. U bent namelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die uw bedrijf binnen vijf jaar terugverdient als u meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas verbruikt.

Wanneer wordt verduurzamen interessant voor mijn bedrijf?

Als u niet verplicht bent om te verduurzamen dan is het verstandig om een locatie scan uit te laten voeren wanneer uw locatie de volgende kenmerken bezit:

 • Wanneer de oppervlakte van de locatie meer dan 100m2 is,
 • Wanneer elektriciteit en gasverbruik boven de 8.000 kWh en boven de 3.000 m3 ligt,
 • Wanneer uw energielabel nog niet duidelijk is of wanneer uw energielabel lager dan energielabel C uitkomt.
Wat gebeurt er bij een energie locatiescan?

Bij een energie locatiescan komt er een specialist langs om uw energiesituatie op locatie te inspecteren.

De specialist maakt een inventarisatie van het pand en maakt een rapport met de huidige situatie en de mogelijke situatie. Hierbij wordt gekeken naar de korte en lange termijn en de mogelijke investeringskosten incl. subsidies.

De volgende punten worden gecontroleerd:

 • Check van de oppervlakte en inhoud van het pand
 • Capaciteitscheck van de meter
 • Check op de verlichting
 • Check op de isolatie
 • Check op de beglazing
 • Check op de thermische schil
 • Check op de airconditioning
 • Check op de Ketel/warmtepomp, deze wordt indien nodig direct bijgesteld (10-30% besparing)

Op basis van de scan wordt er een voorstel gedaan. Hierbij kunt u een keuze maken welk energielabel, A, B of C, u wenst te hebben voor uw pand. In het voorstel staat welke energieoplossingen u kunt nemen om de gewenste energielabel te bereiken.

Indien gewenst kunnen we na afloop van de locatiescan uw energielabel laten registreren bij het RVO.

Samen met NL Stroom wordt er een plan opgemaakt om uw oplossingen te realiseren met het hoogste rendement en de laagste kosten.

Wie is mijn netbeheerder?

In het verleden werd een locatie afgerekend op basis van het verbruik. Later is dit omgezet in afrekenen op verbruik en de capaciteit van de meter. Hoe hoger uw verbruik hoe zwaarder de meter. Gezien er in het verleden geen noodzaak was om een hogere of lagere capaciteit van de meter te installeren kan het zijn dat er bij u een te zware meter is geïnstalleerd.

Het kan ook zijn dat u bij het betrekken van een nieuwe locatie het pand een te hoge capaciteit heeft voor uw bedrijfsactiviteiten. Dit gebeurt wanneer de bedrijfsactiviteiten van de oude verbruiker en de nieuwe verbruiker dusdanig van elkaar verschillen, bijvoorbeeld een industrieel pand dat als kantoorruimte wordt gebruikt.

In beide gevallen betaald u teveel netwerkkosten. Wij kunnen dit vrij simpel voor u controleren en u adviseren of u wel of niet dit door een erkende monteur moet laten nakijken.

Afhankelijk van de aansluiting en het verbruik kan de besparing flink oplopen.

Wat is de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) en waar kan ik meer informatie vinden?

In de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) staat beschreven wat voor erkende energiemaatregelen u moet treffen voor uw bedrijf. Een paar key-points welke opgenomen zijn in de EML:

 • Doelmatig beheer en onderhoud (DBO) maatregelen
 • Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)
 • Kantoor Energie label C

In de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) staat beschreven wat voor erkende energiemaatregelen u moet treffen voor uw bedrijf. Een paar key-points welke opgenomen zijn in de EML:

Moet ik een EED uitvoeren en waar kan ik meer informatie vinden?

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse controle met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van uw onderneming.

Heeft u een onderneming met meer dan 250 fte? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan zult u een energie-audit moeten uitvoeren.

U kunt meer informatie vinden op de website van de RVO

Over ons

Wie is NL Stroom?

NL Stroom bestaat uit een groep ervaren energieprofessionals, met een ruime en diverse ervaring op de energiemarkt, die samen met consumenten en ondernemers de volgende stap in de energietransitie willen zetten.

Wat is de missie van NL Stroom?

Onze missie is om u als klant te begeleiden bij uw keuze naar de juiste energieoplossing.

Wat is het businessmodel van NL Stroom?

Wij werken alleen met kwalitatieve toeleveranciers in de energiemarkt. Vervolgens nemen wij een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van deze toeleveranciers over: advies, offerteproces, organisatie en klantenservice. Wij worden betaald uit de besparing van moeite, tijd en geld van deze toeleveranciers. U betaalt dus geen extra kosten voor onze dienstverlening.